9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τα οικογενειακά δικαστήρια αποτελούν τη μόνη αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφορών σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία εφόσον οποιοδήποτε από τα μέρη διέμενε στην Κύπρο για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έγερση της γαμικής αγωγής.