8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Μόνο ο αστικός γάμος, τελεσθείς με τον τρόπο που ορίζεται στον Οικογενειακό Κώδικα, επιφέρει τα ιδιαίτερα αποτελέσματα που η νομοθεσία προβλέπει για τον γάμο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35