9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Anglie/Wales

Kromě příslušných evropských nástrojů jsou východiska pro určení příslušnosti soudu na základě obecného práva poměrně široká. Příslušnost lze v podstatě určit tehdy, pokud má jeden z manželů bydliště v Anglii a Walesu. Doktrína forum non conveniens však umožňuje soudu řízení pozastavit či odmítnout příslušnost, pokud se domnívá, že soud s jinou příslušností je pro řešení dané záležitosti vhodnější. Viz také body 1.1. a 1.2. výše.

Skotsko

Ve věcech majetku manželů a vypořádání majetku při rozvodu jsou příslušné obecné civilní soudy (tj. nejvyšší civilní soud pro celé Skotsko a místní soudy hrabství). Skotské soudy mají pravomoc vydat usnesení týkající se finančního zajištění v případě rozvodu, pokud jsou příslušné pro dané rozvodové řízení (viz § 10 zákona o řízení o místu bydliště a věcech manželských z roku 1973). Pravidla pro určení příslušnosti soudu v rozvodových záležitostech jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003.

Aby měl místní soud hrabství příslušnost v rozvodu, musí být skotské soudy příslušné na základě tohoto nařízení Rady, a manžel či manželka navíc musí<

  • (i) mít bydliště v hrabství po dobu čtyřiceti dnů před dnem, kdy byla podána žádost o rozvod, nebo
  • (ii) mít bydliště v hrabství po dobu alespoň čtyřiceti dnů  před podáním žádosti o rozvod, přičemž mezi dnem ukončení pobytu v hrabství a dnem podání žádosti o rozvod nesmí uplynout více 40 dní a  ke dni podání žádosti  nesmí mít manžel žádné známé bydliště ve Skotsku.