1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Anglie/Wales

Ve věcech týkajících se rozvodu a jeho finančních důsledků použijí soudy v Anglii a Walesu vždy lex fori v případě, že jsou v dané věci příslušné. Viz také bod 9. níže o forum non conveniens.

Skotsko

V případě, že si manželé sami rozhodné právo neurčí, bude rozhodným právem v případě nemovitého majetku právo místa, kde se majetek nachází (lex situs), a v případě movitého majetku právo místa bydliště manželů. Pokud mají manželé bydliště v různých zemích a otázka týkající se jejich movitého majetku vznikne ve Skotsku, pak se použije Skotské právo (lex fori) (§ 39 zákon o rodinném právu (Skotsko) z roku 2006 ).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Anglie/Wales

Ne. Nedávný klíčový případ Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42potvrdil, že lex fori je nutno použít v každém případě. To znamená, že platnost smlouvy a výsledek podle zvoleného práva jsou pravděpodobně rozhodujícími faktory, které je třeba zohlednit v rámci zastřešující zásady spravedlnosti (viz body 2.1. a 2.2. níže).

Skotsko

Manželé si mohou zvolit rozhodné právo. Neexistují žádná omezení ani formální požadavky (§ 39 odst. 6) písm. b) zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 2006).