5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Manželská práva se realizují, jakmile je manželství ukončeno a probíhá vypořádání majetku. Nejprve se vypočte podíl manželů na společném jmění. Jelikož každý z manželů vlastní svůj majetek samostatně, nárok nebude vznesen proti konkrétnímu majetku, ale do výše nominální hodnoty, tj. poloviny čisté hodnoty manželského majetku (po odečtení dluhů). Manžel, který drží většinu manželského majetku, se může rozhodnout, zda bude rozdíl vyrovnán platbou nebo převodem práv srovnatelné hodnoty (ÄktB 11:9). Ekonomicky znevýhodněný manžel však může požadovat převzetí společného domu a vybavení domácnosti, avšak za náhradu (ÄktB 11:8). Pokud je celý jejich majetek osobním majetkem a žádný z manželů nevznese nárok na dům nebo vybavení domácnosti, není třeba majetek dělit (ÄktB 9:1). Je třeba uvést, že rozvod lze připustit, i když se strany nedohodly na všech doplňkových otázkách. Tyto záležitosti budou vždy projednávány samostatně.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Každý z manželů nese odpovědnost za své dluhy vzniklé během manželství a po rozvodu.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

5.3.1. V případě majetkového společenství založeného na přebytku:
- Musí být nárok uspokojen formou platby či v naturáliích?
- Jak se určí výše nároku?
- Jaká je výše vyrovnávací platby?
- Kdy je nárok předepsán?

Švédské právo nezná žádný takový režim.

5.3.2. V jiných případech (než u majetkového společenství)?

Jak je uvedeno v 5.1., pokud má jeden z manželů více společného majetku než druhý, může rozdíl nahradit zaplacením úhrnné jednorázové částky.