4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Manželská smlouva musí být evidována u švédského daňového úřadu, jinak nebude platná.