4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů je zapsána do rejstříku smluv o úpravě majetkových a právních vztahů, jenž je počítačem řízenou sbírkou informací při Slovinské notářské komoře.