6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud neexistuje konečné rozhodnutí o rozvodu v den zahájení dědického řízení, stává se pozůstalý manžel dědicem zesnulého manžela (§ 970 občanského zákoníku). Pozůstalý manžel má nárok na tento dědický díl: jednu čtvrtina dědictví, pokud se dělí mezi pozůstalého manžela a potomky zesnulého; třetinu dědictví, pokud se dělí mezi pozůstalého manžela, privilegované předky (rodiče) zesnulého a také privilegované příbuzné zesnulého v boční linii (bratři a sestry a jejich potomci); polovinu dědictví, pokud se dělí pouze mezi pozůstalého manžela a buď privilegované předky, nebo privilegované příbuzné v boční linii; tři čtvrtiny dědictví, pokud se dělí mezi pozůstalého manžela a buď běžné předky (prarodiče a jejich předci), nebo běžné příbuzné v boční linii (strýcové, tety, bratranci a sestřenice prvního stupně, bratři a sestry prarodičů). Pokud nemá zesnulý žádné jiné zákonné dědice, získá pozůstalý manžel celé dědictví (§ 972 občanského zákoníku).