8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Portugalské právo neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o majetkových vztazích partnerů. Platí obecná ustanovení práva závazkového.