6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě smrti jednoho z manželů se úprava majetkových poměrů v manželství ukončí, a pokud existuje společné jmění, rozdělí se podle principu popsaného v bodu 5.1. Pozůstalý manžel získá svůj podíl na společném jmění, druhá část společného jmění se pak stává pozůstalostí zesnulého, která se rozdělí podle ustanovení dědického zákona. Pozůstalý manžel získá stejnou část pozůstalosti jako děti, ale musí to být alespoň jedna čtvrtina dědictví (čl. 2139 OZ). Pokud zesnulý kromě pozůstalého manžela a předků nezanechal žádné potomky, získá pozůstalý manžel dvě třetiny pozůstalosti. Pokud po zesnulém nezůstanou ani potomci ani předci, ale pouze manžel, získá tento celé dědictví.