5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

V případě rozvodu se společné jmění manželů rozdělí. Nejdříve se oddělí osobní jmění manželů. Poté se vypořádají náhrady a dluhy. Nakonec každý z manželů získá polovinu společného jmění. Pravidlo rovného dílu je povinné, což znamená, že jakákoliv smlouva, která stanoví něco jiného, je neplatná (čl. 1730 OZ). I v případě, že si manželé stanoví univerzální společné jmění, získají v případě rozvodu jen to, na co by měli nárok podle zákonného režimu společného jmění (čl. 1790 OZ).

Pokud se manželé nedohodnou na rozdělení svého společného jmění, provede vypořádání soud. Pokud se manželé dohodnou na rozdělení svého společného jmění, provede se v přítomnosti notáře nebo na matričním úřadě.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Při rozdělení společného jmění se také rozdělí společné dluhy. Takovéto vypořádání je nicméně platné vůči věřitelům v případě, že k tomu tito dají souhlas.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Pokud hodnota majetku, který získal jeden z manželů při vypořádání majetku, převyšuje podíl, na který má nárok, mohou se manželé dohodnout na vyrovnání formou nepeněžního plnění či finanční platby. V tomto případě výši vyrovnávací platby vypočte notář, a to v závislosti na hodnotě majetku, výši dluhů a podílu každého z manželů na společném jmění. Pokud se manželé nemohou dohodnout, rozhodne o vyrovnání soud.