8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Registrované či neregistrované partnerství zákon nijak neupravuje.