4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

V Polsku neexistuje žádný zvláštní rejstřík manželských smluv.

V souladu se zákonem o národních soudních rejstřících je veden živnostenský rejstřík. Tento zákon umožňuje zaznamenávat údaje o úpravě majetkových poměrů manželů u fyzických osob zapsaných v rejstříku jako podnikatelé nebo společníci v obchodních sdruženích. Údaje v rejstříku jsou veřejné. Proto bude v tomto případě požadavek na oznámení smluvní straně o uzavření manželské smlouvy splněn tím, že se úprava majetkových poměrů uvede ve výše uvedeném rejstříku (viz bod 3.1).