5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

To závisí na zvolené úpravě majetkových poměrů. Pokud dojde k právnímu napadení rozvodu/rozluky, pak o rozdělení majetku rozhoduje soud. Nedojde-li k právnímu napadení, pak toto rozhodnutí náleží samotným manželům a podléhá následné soudní ratifikaci. čl. 1333 občanského zákoníku stanoví, že společné jmění musí být rozděleno tak, že každému z manželů připadne polovina majetku patřícího do společného jmění.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

To závisí na zvolené úpravě majetkových poměrů. Pokud dojde k právnímu napadení rozvodu/rozluky, pak o rozdělení majetku rozhoduje soud. Nedojde-li k právnímu napadení, pak toto rozhodnutí náleží samotným manželům a podléhá následné soudní ratifikaci. čl. 1333 občanského zákoníku stanoví, že v případě dělení společného jmění připadne každému z manželů polovina závazků patřících do společného jmění.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

V rámci úpravy společného jmění musí každý z manželů do společného jmění vrátit část, kterou z něj použil k úhradě svých vlastních dluhů (čl. 1331 odst. 1 OZ). Pokud byl k uspokojení společného dluhu nebo na investici do společného jmění použit osobní majetek jednoho z manželů, má tento právo na vrácení dané částky (čl. 1331 odst. 2 OZ). Vrácení této částky se provede přidělením finančního obnosu (čl. 1331 odst. 3 OZ).