5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Společné jmění zaniká rozvodem (článek 1441 CC). Po rozvodu si každý z manželů vezme zpět svůj soukromý majetek, pokud stále existuje jako věcné plnění, nebo náhradní majetek za něj (článek 1467 CC).

Následně je vytvořen odškodňovací účet, na kterém se shromažďuje to, co se ze společného jmění dluží každému manželovi a co každý z manželů dluží do společného jmění (článek 1468 CC).

Následuje vypořádání (článek CC). Pokud strany nedojdou k mimosoudní dohodě, o vypořádání rozhodne soud.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Pokud jednomu z manželů vznikne dluh samostatně, uvedený manžel může být žalován o celý dluh. Druhý manžel může být žalován pouze o polovinu dluhu, s výjimkou společné a nerozdílné odpovědnosti (článek 1482 a 1483 CC). Manžel nemůže být žalován za soukromé dluhy druhého manžela.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Ne