8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Ustanovení občanského zákoníku Litevské republiky o společném soužití bez uzavření manželství nebo o registrovaném partnerství ještě nejsou účinná.