6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud jeden z manželů zemře, pozůstalý manžel má nárok na jednu polovinu společného jmění (čl. 52 zákona o notářích) Pozůstalý manžel má navíc nárok dědit podle zákona spolu s dědici (jsou-li takoví) v první nebo druhé skupině. Spolu s dědici pozůstalého z první skupiny (děti)  manžel zdědí jednu čtvrtinu majetku, pokud kromě manžela neexistují více než tři dědicové. Pokud je počet dědiců vyšší než tři, manžel bude dědit ve stejném podílu s ostatními dědici. Pokud manžel dědí spolu s dědici z druhé skupiny (rodiče a vnuci), bude mít právo na jednu polovinu pozůstalosti. Neexistují-li žádní dědicové v první ani druhé skupině, zdědí manžel celou pozůstalost (čl. 5.13 OZ).