5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Podíly manželů na společném jmění budou považovány za stejné (čl. 3.117(1) OZ).

Před vypořádáním společného jmění manželů se nejprve určí společné jmění a příslušný osobní majetek. Společné jmění se nejprve použije k úhradě dluhů, u kterých nastala splatnost a které jsou splatné z tohoto majetku. Je-li zůstatek společného jmění kladný, bude rozdělen mezi manžely stejným dílem, s výjimkou případů uvedených v občanském zákoníku (čl. 3.118 OZ).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Manželé ponesou odpovědnost za společné dluhy i po rozvodu jako spoludlužníci.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Pokud hodnota majetku přiděleného soudem jednomu z manželů bude větší než jeho podíl na společném jmění, tento manžel bude muset vyplatit náhradu druhému z manželů (čl. 3.117(3) OZ).