4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

V Litvě existuje rejstřík manželských smluv; rejstřík je spravován centrálním hypotečním úřadem.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Do rejstříku se zapisují manželské smlouvy a dělení majetku.

Rejstřík obsahuje datum uzavření manželské smlouvy, podrobnosti o stranách smlouvy, datum účinnosti smlouvy nebo podmínky, za nichž nastane její účinnost, podrobnosti o majetku podléhajícímu dohodě o použitelném režimu a stanovený majetkový režim (čl. 14 nařízení předpisů o rejstříku manželských smluv).

Rejstřík obsahuje buď smlouvu, nebo soudní rozhodnutí o vypořádání společného jmění, podrobnosti o stranách smlouvy nebo podrobnosti o osobách, jejichž majetek je vypořádáván na základě soudního rozhodnutí, podrobnosti o majetku, který je předmětem potvrzené smlouvy, nebo soudní rozhodnutí o vypořádání a stanovený použitelný režim (čl. 15 předpisůnařízení o rejstříku manželských smluv).

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Výpisy z rejstříku budou poskytovány písemně, emailem, poštou a jinými komunikačními prostředky nebo osobně (čl. 63 předpisůnařízení o rejstříku manželských smluv).

Data z rejstříku budou poskytnuta každé osobě, která uvede rozumný a právní důvod pro jejich použití (čl. 67 předpisůnařízení o rejstříku manželských smluv).

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Manželskou smlouvu a její dodatky mohou třetí strany napadnout za předpokladu, že byla evidována v rejstříku manželských smluv. Toto pravidlo nebude platit, pokud v době transakce třetí strana věděla o manželské smlouvě a jejích přílohách (čl. 3.103(3) OZ).