1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Režim majetkových poměrů v manželstvíse bude řídit právem státu, kde oba manželé mají svůj domicil („domicil“ je místo, kde osoba obvykle žije s úmyslem se usadit a které považuje za centrum svých osobních, sociálních a ekonomických zájmů). Pokud manželé mají domicil v různých státech, použije se právo státu, jehož jsou oba občany. Pokud manželé nikdy neměli společný domicil a jsou občany různých států, použije se právo státu, kde došlo k uzavření manželství (čl. 1.28(1) občanského zákoníku (dále jen OZ)).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Manželé si mohou zvolit rozhodné právo. Manželé si mohou zvolit právo státu, ve kterém mají nebo v budoucnosti budou mít domicil nebo právo státu, ve kterém bylo uzavřeno manželství či právo státu, jehož je jeden z manželů občanem (čl. 1.28(2) OZ)).