6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Každý z manželů, bez ohledu na rozhodný majetkový režim v manželství, bude oprávněn volně nakládat se svým vlastním majetkem v případě úmrtí (čl. 88 OZ).

Pozůstalý manžel dědí po zůstaviteli bez ohledu na rozhodný majetkový režimmezi manžely v průběhu manželství (čl. 392 OZ).

Pozůstalý manžel obdrží stejný díl z majetku zůstavitele jako každé dítě, pokud je počet pozůstalých dětí menší než čtyři. Pokud je počet dětí čtyři a více, obdrží jednu čtvrtinu (čl. 393 OZ).

Pokud zůstavitel nemá žádné potomky ani adoptované děti, pozůstalý manžel obdrží jednu polovinu dědictví a dále vybavení bytu manželů.

Pokud neexistují žádní pozůstalí potomci, adoptované děti, příbuzní ve vzestupné řadě, bratři, sestry ani jejich děti nebo pokud zbývající dědicové neuplatní svůj nárok, připadne celé dědictví pozůstalému manželovi (čl. 396 OZ).