8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Režim společného jmění rovněž platí pro registrované partnery, neupraví-li své majetkové poměry smlouvou (a v případě uzavřeného manželství existuje možnost oddělení společného jmění). Zákon č. 76/2016 platí rovněž pro registrovaná partnerství, jedná se o ustanovení týkající se zákonného dědění, výlučného podílu, vyloučení, započtení na dědický podíl a rodinných smluv. Odstavec 21 (Zákon č. 76/2016) stanovuje, že články vztahující se k zákonnému dědění, výlučnému podílu a vyloučení rovněž platí pro registrované partnery.