9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Pokud se manželský majetek dělí v důsledku rozvodového řízení, maďarské soudy budou mít příslušnost k vypořádání majetku, jsou-li příslušné pro rozvodové řízení. Příslušnost pro rozvodové řízení je dána podle - v závislosti na případu - občanství nebo bydliště/ obvyklého místa pobytu manželů. Pokud souvislost s rozvodovým řízením chybí, jsou maďarské soudy příslušné v případech týkajících se manželského majetku i majetku registrovaných partnerů za předpokladu, že trvalé bydliště či obvyklé místo pobytu jednoho z manželů nebo registrovaných partnerů bude v Maďarsku. (člpar. 59 odst. (2) a (3); 62/B a); 62/D (odst. 2) ZMPS)