4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Článek1403(2) HOZ vyžaduje, aby byla smlouva zapsána do speciálního veřejného rejstříku, má-li být závazná i pro třetí strany.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Veřejná listina, v níž si manželé zvolí režim společného jmění, je zapsána do rejstříku spolu se všemi příslušnými aspekty, jako jsou jména, rozsah společného jmění a podrobnosti o jeho zániku.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Osoba s oprávněným nárokem může nahlédnout do veřejného rejstříku obsahujícího výše uvedené údaje.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Smlouva je účinná a vymahatelná vůči třetím stranám po zápisu do speciálního veřejného rejstříku (čl. 1403 HOZ).