4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

V Německu existuje tzv. „Rejstřík  manželských majetkových režimů“ vedený zemskými soudy [tj. soudy států, neboli „Länder“].

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

V tomto rejstříku jsou zapsána ustanovení odchylující se od úpravy odděleného jmění se společnými zisky coby zákonné úpravy majetkových poměrů v manželství, jakož i použité zahraniční úpravy majetkových poměrů.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Tento rejstřík je veřejný a údaje z něj může získat kdokoli.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Platnost manželské smlouvy nezávisí na jejím zápisu do tohoto rejstříku. Je-li však zapotřebí smluvně definovaná úprava majetkových poměrů v manželství nebo zahraniční úprava majetkových poměrů vůči třetí osobě, je v souladu s čl. 1412 BGB (případně spolu s čl. 16 odst. 1 EGBGB) nutné nechat manželskou smlouvu zapsat do rejstříku  manželských majetkových režimů.