4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Ve Francii neexistuje žádný rejstřík majetku manželů nebo manželských smluv.