9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Podle estonského Občanského soudního řádu je estonský soud příslušný k projednání věci, jestliže může podle pravidel o příslušnosti nebo na základě dohody o příslušnosti záležitost posoudit, není-li stanoveno jinak zákonem nebo mezinárodní dohodou. V případech stanovených zákonem mohou strany uzavřít dohodu o soudní příslušnosti. Dohoda o soudní příslušnosti může zahrnovat dohodu o určení konkrétního soudu pro urovnání sporu.