6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V dědickém řízení se posoudí majetkové povinnosti a práva bývalých manželů podle toho majetkového režimu, který existoval mezi manžely (tj. buď zákonný režim, smluvní režim nebo režim založeným rozhodnutím soudu), případně i podle pokynů (pořízení), které ohledně svého majetku učinil zemřelý manžel za svého života pro případ smrti. Podpůrně se opět použijí zásady pro vypořádání společného jmění soudem vyjmenované v bodě 5.1. Pozůstalý manžel se však může s dědici na vypořádání dohodnout i jinak (§ 764 odst. 1 občanského zákoníku). Část zaniklého a vypořádaného společného jmění, která patří zůstaviteli (v praxi jde většinou o polovinu zaniklého společného jmění), tvoří jeho majetek (spolu s jeho výlučným majetkem) a stává se předmětem dědění. Pozůstalý manžel a děti zůstavitele dědí v první skupině, každý z nich stejným dílem (§ 1635, odst. 1 občanského zákoníku).