9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Soudy pro rodinné záležitosti jsou jediným příslušným orgánem s ohledem na manželské majetkové spory. Mají mezinárodní soudní příslušnost, pokud některá ze stran měla na Kypru bydliště po dobu alespoň tří měsíců před podáním žádosti o určení jmění manželů.