1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

V otázkách jmění manželů uplatňují kyperské soudy vždy lex fori (své vnitrostátní právo).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Ne. Soudy jsou vždy povinny uplatňovat lex fori. Volba rozhodného práva není možná.