5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Kterýkoliv z manželů je oprávněn podat soudu návrh na vypořádání jmění po zániku manželství (v případě rozvodu), ale i během manželství. Manželé se mohou také dohodnout na rozdělení společného jmění. V případě nedosažení dohody o vypořádání jmění rozhoduje soud podle pravidel občanského práva procesního. Pokud se manželé nedohodnou jinak, je jejich společné jmění rozdělen rovným dílem. Nemovitý majetek, který je součástí společného jmění, může být rozdělen na rovnocenné díly (pokud existuje několik položek nemovitého majetku), geometricky rozdělením parcely, civilním ukončením (prodejem majetku a rozdělením výnosu), platbou nebo udělením práva bydlení. Movitý majetek, který je součástí společného jmění, může být rozdělen na rovnocenné díly (pokud existuje více kusů majetku), civilním ukončením, platbou nebo fyzickým rozdělením.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Odpovědnost manželů za existující dluhy po rozvodu se řídí stejnými pravidly, jaká jsou popsána v bodě 2.6.