9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Záležitosti majetkových poměrů spadají do jurisdikce bulharských soudů, je-li jeden z manželů bulharským občanem nebo obvykle sídlí v Bulharsku. Podle stejného čl. 7 CPILjsou bulharské soudy příslušné v záležitostech osobních a majetkových vztahů mezi manžely.

Příslušným regionálním soudem je soud v regionu, v němž má žalovaná strana své obvyklé bydliště (Čl. 105 občanského soudního řádu).