6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě smrti jednoho z manželů budou majetkové poměry v průběhu manželství ukončeny, a pokud existuje společné jmění, bude toto společné jmění rozděleno podle principu popsaného v 5.1. Pozůstalý manžel obdrží svůj podíl, zatímco druhá část společného jmění je majetkem zesnulého, který se rozdělí podle ustanovení dědického zákona. Pozůstalý manžel podle zákona zdědí stejný díl jako každé z dětí. Pokud děti zesnulého již zemřely nebo nemohou dědit, jsou oprávněni dědit jejich potomci (Čl. 10 dědického zákona).

Pokud manžel dědí spolu s přímými dědici nebo bratry a sestrami zesnulého či jejich potomky, obdrží polovinu majetku, pokud to bylo otevřeno před dovršením 10 let manželství, avšak jinak obdrží dvě třetiny dědictví. Pokud manžel dědí spolu s přímými dědici nebo bratry a sestrami zesnulého či jejich potomky, obdrží jednu třetinu majetku v první skupině (před dovršením 10 let manželství) a jednu polovinu ve druhé. Pokud další dědicové nejsou, manžel dědí celý majetek (Čl. 9 dědického zákona).