8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Registrované partnerství je upraveno v zákoně Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) a vztahuje se pouze na homosexuální páry.  Podle § 27c IPRGsi mohou registrovaní partneři v zahraničním kontextu svobodně zvolit použitelné právo.  Jinak se uplatňuje právo země, ve které bylo partnerství registrováno. Ustanovení rakouského zákona o jmění manželů platí rovněž pro registrovaná partnerství (§ 1217 para 2 ABGB). Společné vlastnictví bytové jednotky v družstvu vlastníků dle § 13 WEGa zákaz převodu vlastnictví či zatížení dle § 364c ABGBv tomto případě rovněž platí. Vypořádání majetku určeného pro denní potřebu partnerů, jakož i jejich úspor se provádí v souladu s  §§ 24-41 EPG, které jsou vypracovány v návaznosti na  §§ 81-98 EheG.

Pro nemanželské neregistrované soužití neexistují žádné zákony o majetku, soudy odmítly analogické uplatnění §§ 81 a násl. EheG na vypořádání majetku po ukončení manželství.  Zde se uplatňují obecná ustanovení závazkového a majetkového práva.