6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pokud je právní úprava odděleného jmění aplikovatelná již během manželství, platí i po úmrtí jednoho z manželů. Pozůstalý manžel má předem nárok na zákonný díl majetku a rovněž na zákonný odkaz, který zahrnuje vybavení domácnosti a právo nadále žít v manželské domácnosti (§ 758 ABGB).

Pokud se manželé dohodli na společném vlastnictví inter vivos, nejprve se od společného majetku odečtou dluhy a zbytek se potom rozdělí podle dohodnutých podílů, v případě nejasností napolovic.  Pozůstalý manžel obdrží jednu polovinu, zatímco druhá polovina náleží do pozůstalosti zesnulého manžela.

Důsledky úmrtí manžela v případě společného jmění v případě úmrtí jsou popsány v odst. 3.1.