9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Англия/Уелс

 Извън приложимите европейски актове, общите законови основания за юрисдикция са доста обширни; по същество юрисдикция може да се установи, ако един от съпрузите има местожителство в Англия и Уелс. Въпреки това доктрината на forum non conveniens  позволява на съда да спре съдебните процедури/да откаже юрисдикция, ако счита, че съдът с друга юрисдикция е най-подходящ да разгледа делото. Вж. също 1.1. и 1.2. по-горе.

Шотландия

Обикновените граждански съдилища (т.е. на Шотландския върховен съд за цяла Шотландия и местните съдилища (шерифски съдилища)) са компетентни по въпроси, свързани със семейното имущество и разделянето на вещите при развод. Шотландските съдилища имат юрисдикция да изготвят заповеди, свързани с финансовото осигуряване при развод, ако са компетентни по иска за развод (вж. раздел 10 от Закона за постоянно местожителство и брачни производства от 1973 г.). Правилата за юрисдикция при развод посочените в Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г..

 За да имат юрисдикция при развод местните шерифски съдилища, шотландските съдилища трябва да имат юрисдикция по силата на Регламента на Съвета, и в допълнение всяка от страните в брака трябва да

  • i) е пребивавала в съдебния район (шерифството) за период от четиридесет дни, завършващи на датата, когато действието е започнало, или
  • ii) е пребивавала в съдебния район (шерифството) в продължение на не по-малко от четиридесет дни, завършващи не повече