9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Отново, има два различни типа регулаторни рамки (вж. въпрос 1.1). Съгласно § 8 от разпоредбите между северните държави, даден иск за подялба на имущество се оценява от компетентния орган на договорната държава, където тече разводът или законната раздяла на съпрузите. Съгласно § 2 от закон (1990:272), шведските съдилища имат юрисдикция също при спор за семейно имущество, свързано с развод в Швеция. В допълнение има шведска юрисдикция, ако ответникът има обичайно местожителство в Швеция, ако ищецът има обичайно местожителство в Швеция, както и шведското право се прилага за семейното имущество, ако въпросът е свързан с имущество, намиращо се в Швеция или ако ответникът приема, че въпросът ще се разглежда в Швеция. Компетентният съд е районният съд по обичайно местожителство на ответника. Ако няма компетентен съд в случай на шведска юрисдикция, може да бъде повдигната жалба съгласно § 18 от закон (1990:272) в районния съд в Стокхолм.