8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Разпоредбите на Гражданския кодекс на Република Литва по отношение на съжителство без регистриране на брак или по отношение на регистрираните съжителства не са влезли още в сила.