9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Както Ирландския окръжен съд, така и Висшият съд имат правомощията да приемат и изслушват процедури във връзка със спорове за семейно имущество, в случай че някой от съпрузите живее в Ирландия към датата на стартиране на процедурите или по принцип е живял в Ирландия през целия период от една година, приключващ на тази дата (раздел 31(4) от Закона относно съдебна раздяла и за реформа в семейното право от 1989 г. и раздел 39(1) от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.). Идеята за местожителство се урежда от прецедентното право и по този начин зависи от съдебното тълкуване на фактите във всеки даден случай. Въпреки това местожителството на дадено лице като цяло е мястото, където той има постоянно пребиваване, по принцип тяхното първоначално местожителство, но по същия начин може да бъде техният избор на местожителство, ако техните действия изразяват постоянно или поне неопределено намерение за пребиваване там. Пълномощията могат да бъдат упражнявани от Съдията на окръга, в който някоя от страните по процедурите е пребивавала първоначално или притежава бизнес, професия или заетост (раздел 31(5) от Закона относно съдебна раздяла и за реформа в семейното право от 1989 г. и раздел 38(3) от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.).