8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

До 30 септември 2017 г. германското законодателство предвиждаше регистрирани партньорства - законна институция, която е еквивалентна на брак и е запазена за двойки от един и същи пол в съответствие със Закона за регистрираните партньорства (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Законът от 20 юли 2017 г., който въведе правото на двойките от един и същи пол да сключват брак (виж германски Официален вестник BGBL. I, стр. 2787), влязъл в сила на 1 октомври 2017 г., отвори брака за двойки от един и същи пол. Хомосексуалните бракове се подчиняват на същите разпоредби, както хетеросексуалните бракове, така че осиновяването вече е възможно.

Партньорствата, които вече са регистрирани, продължават да съществуват, освен ако и двамата партньори не декларират пред граждански регистратор, че желаят да сключат брак за цял живот (виж § 20a от LPartG). С въвеждането на брака между партньори от един и същи пол, регистрираното партньорство стана излишно. В резултат на това вече не е възможно да се сключи регистрирано партньорство.

В интерес на тяхната валидност, германският законодател е предвидил специални правила за конфликти за хомосексуалните бракове и регистрирани партньорства: тяхното създаване, общи и имуществени ефекти, както и тяхното разтрогване се уреждат от материалноправните разпоредби на държавата, в която са регистрирани (Член 17 b, Алинея 1, във връзка с Точка 4 от Закона за въвеждане в германския граждански кодекс, EGBGB, когато е приложимо). Ако има регистрирани партньорства или бракове от един и същи пол между едни и същи лица в различни държави, последният сключен брак или партньорство е обвързващ от момента на сключването му (Член 17b, Алинея 3, във връзка с Алинея 4 от EGBGB, когато е приложимо).

Правилата за конфликт на законите, приложими към регистрираните в чужбина хетеросексуални партньорства, са спорни.