7 Предвижда ли вашето национално законодателство специален брачен режим на собственост за мулти-национални двойки?

Освен традиционните режими на имуществени отношения, всички съпрузи могат също така да изберат френско-немския режим на избираема общност от нараснали печалби, без да е необходимо някой от съпрузите да е френски или немски поданик (вж. точка 3.1). Немското законодателство не постановява какъвто и да било специфичен режим на имуществени отношения за международни двойки.