9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Само семейните съдилища представляват компетентен орган по отношение на спорове, касаещи имуществените отношения на съпрузите. Те имат международна юрисдикция, стига някоя от страните да е пребивавала в продължение на поне три месеца в Кипър, преди заявлението за брак да бъде подадено.