8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Няма право, регулиращо съжителството без брак в Кипър; кипърското семейното право се отнася изключително за семейни двойки. В момента не съществуват разпоредби по отношение на съпружеското имущество на лица, които не са сключили брак. Прието е обаче, че правото относно справедливостта по отношение на конструктивна доверителна собственост, може да прилага за партньори, които не са сключили брак. По този начин даден партньор може да има права, ако може да бъде доказано, че е налице общо намерение по отношение на дадено имущество и партньорът може да докаже, че той/тя е бенефициент на такова имущество, съгласно общите принципи на конструктивната доверителна собственост.