4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Не/не е приложимо за всичко по-горе.